Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Бастнезит — образец 0280, снимка © НПМ
Бастнезит — образец 0280, снимка © НПМ

Бастнезитобразец 0280

Произход

Южна Азия
Афганистан
Бастнезит — образец 0280, карта на находището
Данни

Тегло: 0.75 ct; размери: 6.17 | 4.11 | 2.77 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно оранжево-червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Най-честият минерал със съдържание на редки земни елементи, обикновено хидротермален, въпреки че са известни и първични магмени находища; в гранит и алкални сиенити и пегматити; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.