Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Йохачидолит


Селектор за бърза навигация

Йохачидолит

Клас: Борати

В нефелинова дайка, прорязваща варовик (Северна Корея) (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.

Оригинално описание: Iwase, E., Saito, N., 1942. Johachidolite—A New Mineral of Hydrous Fluoborate of Sodium, Calcium and Aluminium — Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research 39: 300—304 [виж в ‘Библиотека’]; Aristarain, L. F., Erd, R. C., 1977. Johachidolite redefined: a calcium aluminum borate — American Mineralogist 62: 327—329 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Сангпал-тонг [Йохачидо], Северен Хамгьон, Северна Корея.

Типов материал: неизвестен; Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, 105479 е използван при предефинирането на вида (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: по типовото му находище, Йохачидо, остаряло име на японски.

Разпространение: минералът е известен само от Северен Хамгьон, Северна Корея и Могок, Мандалай, Мианмар.

Химия

CaAlB3O7

Основни елементи: бор (B), кислород (O), алуминий (Al), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: субедрични кристали до няколко милиметра, с еднакви стени, обикновено зърнести (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {201} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: полумидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 7.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.45 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: флуоресцира в синьо под късовълнова ултравиолетова светлина, със слаба фосфоресценция (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, бледожълт (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.717—1.724 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.007. Разсейване: силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0174 — 0.03 ct, Мианмар.


Изглед галерия