Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — нефелинРечник — нефелин

скалообразуващ минерал; среща се в магмени скали с ниско съдържание на силиций и свързаните с тях пегматити