Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Фосфосидерит


Селектор за бърза навигация

Фосфосидерит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати
Група: Метаварисцит

Обикновено продукт на промяна на трифилин в зонирани сложни гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Phosphosiderit’ Bruhns, W., Busz, K., 1890. Phosphosiderit, ein neues Mineral von der Grube Kalterborn bei Eiserfeld im Siegenschen — Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 17: 555—560 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: рудник Калтенборн, Зиген, Северен Рейн-Вестфалия, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от фосфор и гръцкото за желязо в състава му.

Разпространение: Аржентина; Бразилия; Германия; Канада; Либерия; Мозамбик; Португалия; САЩ; Франция; Швеция; Южна Африка (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

FePO4·2H2O

Основни елементи: водород (H), кислород (O), фосфор (P), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: като кристали, плосковидни по {010} до дебели призматични [001], с открояващи се {010}, {110}, {001} {011}, много други, до 2.5 cm; може да са радиално влакнести, в гроздовидни или бъбрековидни кори и маси. Срастване: по {101}, често, обикновено като взаимопрониквания (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {010}, добра; по {001}, неясна (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 3.5—4 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.74—2.76 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: червеникавовиолетов, червеникавопурпурен, жълто-оранжев, може да е тъмносин, мъховозелен до почти безцветен; обикновено розово-червен до безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до полусмолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.692—1.739 — анизотропен [двуосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.046. Разсейване: много силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: X = бледо розово-червено; Y = карминеночервено; Z = безцветен (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0605 — 5.16 ct, без данни за находище; 0606 — 5.00 ct, без данни за находище.


Изглед галерия