Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Фосфосидерит — образец 0606, снимка © НПМ
Фосфосидерит — образец 0606, снимка © НПМ

Фосфосидеритобразец 0606

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 5.00 ct; размери: 13.79 | 9.81 | 4.80 mm; форма: овал; цвят: умерено синкавовиолетов; леко сивкав; чистота: непрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Фосфосидерит — образец 0605

Още информация от ‘Класификация’


Обикновено продукт на промяна на трифилин в зонирани сложни гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005).