Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Тюркоаз


Селектор за бърза навигация

Тюркоаз

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати
Група: Тюркоаз

Вторичен минерал, срещащ се в хидротермални медно-порфирни находища (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-старите скъпоценни камъни; използван от владетелите на Древен Египет.
Тюркоаз — образец 0602
Тюркоаз — образец 0602, снимка © НПМ

Оригинално описание: неизвестно [праисторическо].

Типово находище: неизвестно [праисторическо].

Типов материал: неизвестен.

Етимология: именуван в древността от френското ‘тюркоаз’, означаващо ‘турски’.

Разпространение: Белгия; Бразилия; Иран; Китай; Конго: провинция Катанга; САЩ: Аризона; Чили (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Cu(Al,Fe3+)6(PO4)4(OH)8·4H2O

Основни елементи: водород (H), кислород (O), алуминий (Al), фосфор (P), желязо (Fe), мед (Cu).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: редки пинакоидални кристали, {010}, {110}, {001}, до 3 mm; финозърнести до криптокристалинни, кори, жилки, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма. Лом: мидест до гладък (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 5—6 (Arem, 1987: 194). Плътност: 2.3—2.9 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: небесносин, синкавозелен, ябълковозелен, зеленикавосив (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен в кристали; полупрозрачен до непрозрачен ако е масивен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен в кристали; матов до восъчен ако е масивен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.61—1.65 — анизотропен [двуосен (+)] (Arem, 1987: 194). Двойно лъчепречупване: 0.04. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0601 — 0.66 ct, САЩ; 0602 — 0.68 ct, САЩ.


Изглед галерия