Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Андрадит


Селектор за бърза навигация

Андрадит

Клас: Силикати
Група: Гранат

Разновидности | Имена:

В скарни от контактни метаморфозирали нечисти варовици или калциеви магмени скали; в хлоритни шисти и серпентинити (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Dana, J. D., Brush, G. J., 1868. Lime-Irongarnet; Andradite — A System of Mineralogy, John Wiley and Sons, New York: 268—270 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Драмен, Бюскерю, Норвегия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: в чест на Жозе Бонифасиу де Андрада и Силва, бразилски минералог.

Разпространение: Мексико: Чиуауа; Норвегия: Арендал; Русия: от река Бобровка, Нижни Тагил, Урал; САЩ: Аляска, на Принц Уелски остров; Арканзас, окръг Хот Спринг, Магнет Коув; Калифорния, окръг Сан Бенито; Швейцария: Вале, Цермат; Южна Африка: Северен Кейп, до Куруман (Anthony et al., 2001—2005). Добър материал за фасетиране от Намибия.

Химия

Ca3Fe2(SiO4)3

Основни елементи: кислород (O), силиций (Si), калций (Ca), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: изометрична — хексаоктаедричен. Кристален хабитус: често добре кристализирали додекаедри, трапецоедри или комбинации, до 5 cm; също зърнести до масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма. Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6.5—7 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.7—4.1 g/cm3 (Arem, 1987: 104). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 104).

Оптични свойства

Цвят: жълт, зеленикавожълт до изумруденозелен, тъмнозелен, кафяв, кафеникавочервен, кафеникавожълт; сивкавочерен, черен; може да бъде на сектори (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: диамантен до смолист, матов (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.88—1.94 — изотропен (Lazzarelli, 2012). Разсейване: 0.057 (Arem, 1987: 104). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

8 образци: 0143 — 0.13 ct, Намибия; 0240 — 0.15 ct, Намибия; 0067 — 1.79 ct, Южна Африка; 0515 — 0.68 ct, Южна Африка; 0517 — 0.52 ct, Южна Африка; 0634 — 0.54 ct, без точно находище [Африка]; 0641 — 0.80 ct, Южна Африка; 0645 — 0.96 ct, Южна Африка.


Изглед галерия