Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Цоизит


Селектор за бърза навигация

Цоизит

Клас: Силикати
Група: Епидот

Разновидности | Имена:

Обикновено в регионално метаморфозирали кристалинни шисти, образувани от магмени, седиментни или метаморфни скали с относително високо съдържание на калций; в еклогити (Anthony et al., 2001—2005).
Цоизит — образец 0035
Цоизит — образец 0035, снимка © НПМ

Оригинално описание: Jameson, R., 1841. Zoisite — System of Mineralogy, Bell and Bradfute, Edinburgh: 597—598 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Приклер Халт, Зауалпе, Каринтия, Австрия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: кръстен на Зигмунд Цойс, барон фон Еделщайн, австрийски поддръжник на минералогията.

Разпространение: Австрия: Зауалпе, Каринтия и в Цилертал, Тирол; Канада: от Азбестъс, Квебек; Норвегия: до Трондхайм; Пакистан: Шигар; САЩ; Танзания: изключителен материал за скъпоценни камъни от Мерелани, пл. Лелатема, Маняра (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)(O,OH)

Основни елементи: водород (H), кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите призматични, до 10 cm, обикновено дълбоко набраздени и лошо завършени; стълбовидни до компактни, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: {010}, съвършена; {100}, несъвършена (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен, мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6—7 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.2—3.5 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: бял, сив, зеленикавокафяв, зеленикавосив, розов, син, пурпурен, безцветен до розов в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.685—1.707 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.006—0.013. Разсейване: 0.0196. Плеохроизъм: X = бледорозово до червено-виолетово; Y = почти безцветен до светлорозово или тъмносиньо; Z = бледожълто до жълто-зелено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

8 образци: 0035 — 1.11 ct, Афганистан; 0387 — 0.47 ct, Афганистан; 0235 — 1.20 ct, Танзания, Маняра, планина Лелатема, Мерелани Хилс, 3.58333° ю. ш. 37.00833° и. д.; 0363 — 1.12 ct, Танзания, Маняра, планина Лелатема, Мерелани Хилс, 3.58333° ю. ш. 37.00833° и. д.; 0383 — 0.54 ct, Танзания, Маняра, планина Лелатема, Мерелани Хилс, 3.58333° ю. ш. 37.00833° и. д.; 0220 — 1.13 ct, Танзания, Маняра, планина Лелатема, Мерелани Хилс, 3.58333° ю. ш. 37.00833° и. д.; 0281 — 1.03 ct, Танзания, Маняра, планина Лелатема, Мерелани Хилс, 3.58333° ю. ш. 37.00833° и. д.; 0460 — 1.06 ct, Танзания, Маняра, планина Лелатема, Мерелани Хилс, 3.58333° ю. ш. 37.00833° и. д..


Изглед галерия