Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Увит


Селектор за бърза навигация

Увит

Клас: Силикати
Група: Турмалин

Обикновено в богати на калций скали, подложени на контактен метаморфизъм и метасоматични процеси, които добавят бор (Anthony et al., 2001—2005).
Увит — образец 0030
Увит — образец 0030, снимка © НПМ

Оригинално описание: Henry et al., 2011. Nomenclature of the tourmaline-supergroup minerals — American Mineralogist 96: 895—913 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Брумадо, Баия, Бразилия.

Типов материал: Геологически институт на Канада, Отава, Канада, 13320; Кралски музей Онтарио, Торонто, Канада; Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, C3283, C3287, C5212; Природонаучен музей, Лондон, Англия, 1976, 426; Харвардски университет, Кеймбридж, Масачузетс, САЩ, 116455 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: наименуван по провинция Ува, Шри Ланка.

Разпространение: Бразилия: Брумадо, Баия; Мианмар; САЩ; Шри Ланка: провинция Ува (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — дитригонално-пирамидален. Кристален хабитус: кристалите призматични, пирамидални, до 15 cm; сеченията обикновено са триъгълни с извити, изпъкнали страни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма данни. Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7.5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.97—3.14 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: може да флуоресцира слабо жълто под късовълнова ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005). Други: пироелектричeн и пиезоелектричен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: кафяв, светло до тъмнозелен, червен, черен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до смолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.614—1.666 — анизотропен [едноосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.014—0.032. Разсейване: 0.017. Плеохроизъм: O = светложълто; E = безцветен (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0030 — 0.18 ct, Канада, Онтарио, окръг Халибъртън, Айръндейл, езеро Салерно.


Изглед галерия