Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Увит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Увит — образец 0030, снимка © НПМ
Увит — образец 0030, снимка © НПМ

Увитобразец 0030

Произход

Северна Америка
Канада, Онтарио, окръг Халибъртън, Айръндейл, езеро Салерно
Увит — образец 0030, карта на находището
Данни

Тегло: 0.18 ct; размери: 4.87 | 3.00 | 1.96 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно оранжево-жълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Обикновено в богати на калций скали, подложени на контактен метаморфизъм и метасоматични процеси, които добавят бор (Anthony et al., 2001—2005).