Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Сугилит


Селектор за бърза навигация

Сугилит

Клас: Силикати
Група: Осумилит

В егирин-съдържаща сиенитна шихта в биотитов гранит (остров Иваги, Япония); в манганови залежи (до Куруман, Южна Африка) (Anthony et al., 2001—2005).
Сугилит — образец 0040
Сугилит — образец 0040, снимка © НПМ

Оригинално описание: Murakami, N., Kato, T., Miúra, Y., Hirowatari, F., 1976. Sugilite, a new silicate mineral from Iwagi Islet, Southwest Japan — Mineralogical Journal 8: 110—121 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: остров Иваги, префектура Ехиме, Япония.

Типов материал: Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, 133982; Национален природонаучен музей, Токио, Япония; Природонаучен музей, Лондон, Англия, 1975, 342; Университет Ямагучи, Ямагучи, Япония (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: в чест на Кеничи Суги, японски петролог (Anthony et al., 2001—2005).

Разпространение: Южна Африка: рудник Веселс до Куруман; Япония: префектура Ехиме: остров Иваги (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

KNa2Li3Fe2[Si12O30]

Основни елементи: литий (Li), кислород (O), натрий (Na), силиций (Si), калий (K), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: хексагонална — дихексагонално-бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите призматични, до 2 cm; често масивен (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {0001}, слаба (Anthony et al., 2001—2005). Лом: няма данни. Издръжливост: няма данни. Твърдост: 6—6.5 (Arem, 1987: 182). Плътност: 2.74 g/cm3 (Arem, 1987: 182). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 182).

Оптични свойства

Цвят: светло кафеникаво жълт до ярко пурпурен; почти безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 182). Показател на лъчепречупване: 1.606—1.61 — анизотропен [едноосен (-)] (Arem, 1987: 182). Двойно лъчепречупване: 0.003. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0040 — 0.17 ct, Южна Африка, Северен Кейп, Куруман, рудник Веселс.


Изглед галерия