Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сугилит — образец 0040, снимка © НПМ
Сугилит — образец 0040, снимка © НПМ

Сугилитобразец 0040

Произход

Южна Африка
Южна Африка, Северен Кейп, Куруман, рудник Веселс
Сугилит — образец 0040, карта на находището
Данни

Тегло: 0.17 ct; размери: 3.85 | 3.81 | 1.68 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмно синкавовиолетов; много леко сивкав; чистота: непрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Още информация от ‘Класификация’


В егирин-съдържаща сиенитна шихта в биотитов гранит (остров Иваги, Япония); в манганови залежи (до Куруман, Южна Африка) (Anthony et al., 2001—2005).