Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Пектолит


Селектор за бърза навигация

Пектолит

Клас: Силикати

Разновидности | Имена:

Първичен минерал в нефелинови сиенити. Хидротермален минерал в кухини в базалти и диабази; в серпентинити и перидотити; от метаморфозирали калциеви скали (Anthony et al., 2001—2005).
Ларимар — образец 0531
Ларимар — образец 0531, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Pektolith’ von Kobell, F., 1828. Ueber den Pektolith — Archiv für die Gesammte Naturlehre 13: 385—393 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Мондзони, Вал ди Фаса, провинция Тренто, Трентино-Алто Адидже/Южен Тирол, Италия; Сано, Мори, Монте Балдо, Валлагарина, провинция Тренто, Трентино-Алто Адидже/Южен Тирол, Италия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки за компактен, в алюзия за неговата устойчивост на пулверизиране.

Разпространение: Германия; Индия; Италия; Канада; Мароко; Русия; САЩ; Швеция; Южна Африка (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

NaCa2Si3O8(OH)

Основни елементи: водород (H), кислород (O), натрий (Na), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: кристалите могат да бъдат плосковидни, но също така често иглести, до 15 cm; финозърнести, масивни. Срастване: ос на срастване [010] (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {100} и {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 4.5—5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.84—2.9 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, белезникав, сивкав, жълтеникав; в тънък участък безцветен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: полупрозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: копринен, полустъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.594—1.642 — анизотропен [двуосен (+)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.037. Разсейване: слабо до много силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма данни.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0531 — 0.39 ct, Доминиканска република.


Изглед галерия