Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Серпентинов жад


Селектор за бърза навигация

Серпентинов жад

Скала; плътна криптокристална смес от минерали от серпентиновата група, главно антигорит. Също известен като синшански жад.


Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0615 — 30.00 ct, Китай, Ляонин; 0614 — 39.79 ct, Китай, Ляонин.


Изглед галерия