Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Антигорит


Селектор за бърза навигация

Антигорит

Клас: Силикати
Група: Каолинит-серпентин

Разновидности | Имена:

Обикновено замества ултрамафични скали; като заместващ на силициеви доломитни скали по протежение на контактите с диабазови пластове (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Antigorit’ Schweizer, E., 1840. XIV. Ueber den Antigorit, ein neues Mineral — Annalen der Physik und Chemie 19: 595—599 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: долината Антигорио, долината Осола, Пиемонт, Италия; района на Гайспфад, долината Бин, Вале, Швейцария.

Типов материал: Швейцарско висше техническо училище, Цюрих, Швейцария, Wi4868 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: по срещането му в долината Антигорио, Италия.

Разпространение: Австралия; Австрия; Италия: Пиемонт; Канада; Китай; САЩ; Шотландия; Япония (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

(Mg,Fe2+)3Si2O5(OH)4

Основни елементи: водород (H), кислород (O), магнезий (Mg), силиций (Si), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: миниатюрни кристали, обикновено плочести по [001], по-рядко продълговати по [010]; често остриевидни или влакнести (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {001}, наблюдавана по {100} и {010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест до иглест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 5—5.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.58—2.8 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: зелен, синьо-зелен, бял; безцветен до бледозелен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: смолист, маслен, копринен, восъчен, землист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.53—1.575 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

10 образци: 0144 — 2.20 ct, без точно находище [Африка]; 0296 — 1.93 ct, без точно находище [Африка]; 0155 — 3.48 ct, Индия; 0110 — 14.74 ct, Афганистан; 0149 — 3.69 ct, Индия; 0151 — 5.05 ct, Индия; 0158 — 5.27 ct, Индия; 0152 — 5.12 ct, САЩ, Род Айлънд; 0615 — 30.00 ct, Китай, Ляонин; 0614 — 39.79 ct, Китай, Ляонин.


Изглед галерия