Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Микроклин


Селектор за бърза навигация

Микроклин

Клас: Силикати
Група: Фелдшпат

Разновидности | Имена:

Чест в плутониеви фелзични скали, като гранити, гранитни пегматити, сиенити; в метаморфни скали; в хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Mikroklin’ Breithaupt, J. F. A., 1830. Ueber die Felsite und einige deue Specien ihres Geschlechts — Journal für Chemie und Physik 60: 324—327 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Арендал, Ауст-Агдер; Ставерн, Ларвик, Вестфол, Норвегия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки за малко и наклонен, за малкото отклонение на цепителните равнини от 90°.

Разпространение: Австралия; Бразилия: Минас Жерайс; Италия; Канада: при Банкрофт, Онтарио; Мадагаскар; Намибия; Норвегия: Арендал и Ларвик; Русия: Колски полуостров и Урал; САЩ; Швейцария (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

KAlSi3O8

Основни елементи: кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калий (K).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: призматични кристали, удължени по [001] или [100], може би най-големият от всички видове, до 50 m; зърнести, масивни. Срастване: карлсбадски, бавенов и манебахов закон са много чести; полисинтетично сдвояване по албитовия и периклинов закон дават ортогонална мрежеста шарка по (001) (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {001} и {010}; деления по {100}, {110}, {110} и {201} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6—6.5 (Arem, 1987: 93). Плътност: 2.55—2.63 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма. Радиоактивност: GRapi 200.97.

Оптични свойства

Цвят: бял, бледо кремавожълт; червен, зелен, син; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.514—1.539 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.008—0.01. Разсейване: слабо (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: слаб.

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0100 — 6.92 ct, Бразилия; 0101 — 4.64 ct, Бразилия.


Изглед галерия