Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — фелзичен, фелзичниРечник — фелзичен, фелзични

отнася се до магмени скали, които са относително богати на елементи, формиращи фелдшпат и кварц