Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Санидин


Селектор за бърза навигация

Санидин

Клас: Силикати
Група: Фелдшпат

Най-чест във фелзични вулканични скали; във вулканично стъкло; също от мафични, високотемпературни контактни метаморфни и хидротермално променени скали; от еклогитни нодули в кимберлит (Anthony et al., 2001—2005).
Санидин — образец 0017
Санидин — образец 0017, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Sanidin’ Nöggerath, J. J., 1808. Sanidin — Mineralogische Studien über die Gebirge am Niederrhein, Johann Christian Hermann, Frankfurt: 24—39 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Драхенфелс, Кьонигсвинтер, Северен Рейн-Вестфалия, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки за дъска, в алюзия за хабитуса на минерала.

Разпространение: Германия: Драхенфелс, Кьонигсвинтер, Северен Рейн-Вестфалия; Италия; Канада; Мексико: Дуранго; САЩ; Франция; Япония (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

KAlSi3O8

Основни елементи: кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калий (K).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите често плосковидни по {010}, с квадратно напречно сечение, до 50 cm. Срастване: карлсбадските двойници са чести, бавенови и манебахови двойници по-редки (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {001}, ясна по {010}; дели се по {100} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6 (Arem, 1987: 93). Плътност: 2.54—2.61 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма. Радиоактивност: GRapi 152.94.

Оптични свойства

Цвят: безцветен до бял; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.518—1.536 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.005—0.008. Разсейване: слабо (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: слаб.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0017 — 1.08 ct, Шри Ланка.


Изглед галерия