Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Слънчев камък


Селектор за бърза навигация

Слънчев камък

Скала; фелдшпат (олигоклаз) с включeния от хематит.


Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0622 — 6.63 ct, без точно находище [Африка]; 0623 — 7.49 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия