Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Олигоклаз


Селектор за бърза навигация

Олигоклаз

Разновидности | Имена:

Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 90:10 до 70:30.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

5 образци: 0072 — 0.96 ct, Мадагаскар; 0274 — 1.61 ct, Мадагаскар; 0285 — 0.96 ct, Мадагаскар; 0622 — 6.63 ct, без точно находище [Африка]; 0623 — 7.49 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия