Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Афганит


Селектор за бърза навигация

Афганит

Клас: Силикати
Група: Канкринит

В тънки жили, прорязващи кристали на лазурит (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.
Афганит — образец 0283
Афганит — образец 0283, снимка © НПМ

Оригинално описание: Bariand, P., Cesbron, F., Giraud, R., 1968. Une nouvelle espèce minérale : l’afghanite de Sar-e-Sang, Badakhshan, Afghanistan. Comparaison avec les minéraux du groupe de la cancrinite — Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de Crystallographie 91: 34—42 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: ‘Сари-Санг, източен Хиндукуш, провинция Бадахшан, Афганистан’ (Bariand, Cesbron, Giraud, 1968: 35).

Типов материал: Лаборатория Минералогия-Кристалография, Университет Пиер и Мария Кюри, Париж, Франция; Национално висше минно училище, Париж, Франция; Природонаучен музей, Лондон, Англия, 1969, 72 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: по страната на откриването му, Афганистан.

Разпространение: Афганистан: Сари-Санг, Бадахшан; Италия; Канада: Нюфаундленд; Русия: до езерото Байкал; Таджикистан: Памир (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

(Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3(H2O)

Основни елементи: водород (H), въглерод (C), кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), силиций (Si), сяра (S), хлор (Cl), калий (K), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: хексагонална. Кристален хабитус: като дебели до тънки плосковидни летви и като закръглени зърна (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {1010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък. Твърдост: 5.5—6 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.55—2.65 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма. Радиоактивност: GRapi 32.54.

Оптични свойства

Цвят: син; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.522—1.533 — анизотропен [едноосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.006. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0283 — 0.05 ct, Афганистан.


Изглед галерия