Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Афганит — образец 0283, снимка © НПМ
Афганит — образец 0283, снимка © НПМ

Афганитобразец 0283

Произход

Южна Азия
Афганистан
Афганит — образец 0283, карта на находището
Данни

Тегло: 0.05 ct; размери: 2.55 | 2.55 | 1.50 mm; форма: кръг; цвят: много светло много наситено синкаво зелен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; много добра смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


В тънки жили, прорязващи кристали на лазурит (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.