Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Лазурит


Селектор за бърза навигация

Лазурит

Разновидности | Имена:

Богата на сяра разновидност на хаюина, синият компонент на лапис лазули.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0604 — 2.53 ct, Афганистан.


Изглед галерия