Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хаюин


Селектор за бърза навигация

Хаюин

Клас: Силикати
Група: Содалит

Разновидности | Имена:

Във фонолити и свързаните с тях богати на левцит или нефелин магмени скали; по-рядко в свободни от нефелин екструзиви (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Bruun-Neergard, T. C., 1807. De la haüyne, nouvelle substance minérale — Journal des Mines 21: 365 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: ‘околностите на езерото Неми’ [Лаго ди Неми], пл. Албани, Лацио, Италия (Bruun-Neergard, 1807: 365).

Типов материал: неизвестен.

Етимология: именуван на абат Рене Жюст Хаюи, френски минералог, баща на съвременната кристалография.

Разпространение: Германия: района на Айфел; Италия: Лацио; Китай; САЩ и други (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

(Na,Ca)4-8(Al6Si6O24)(SO4,S,Cl)1-2

Основни елементи: кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), силиций (Si), сяра (S), хлор (Cl), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: изометрична — хексатетраедричен. Кристален хабитус: кристалите додекаедри или псевдооктаедри, до 3 cm; като заоблени зърна. Срастване: по {111}, често, рядко като проникващи двойници; също като полисинтетични или контактни двойници (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {110}, ясна (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест до неравен (Arem, 1987: 109). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 109). Твърдост: 5.5—6 (Arem, 1987: 109). Плътност: 2.44—2.5 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: обикновено няма; понякога оранжево-червен под късовълнова ултравиолетова светлина (Arem, 1987: 110).

Оптични свойства

Цвят: светлосин до зеленикавосин; бял или в нюанси на черно, сив, кафяв, зелен, жълт, червен; безцветен или бледосин в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до маслен (Arem, 1987: 109). Показател на лъчепречупване: 1.494—1.509 — изотропен (Anthony et al., 2001—2005). Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0604 — 2.53 ct, Афганистан.


Изглед галерия