Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0107Публикация — идентификатор 0107 [Hausmann, J. F. L. 1813]

Hausmann, J. F. L.
1813

Triplit

Handbuch der Mineralogie, Göttingen 2: 1079—1080

Публикувана през 1813 в ‘Handbuch der Mineralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала триплит.

външна връзка [PDF]