Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Триплит


Селектор за бърза навигация

Триплит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати
Група: Триплит

Главен първичен фосфат или заместващ по-ранните видове, в сложни зонирани гранитни пегматити; в хидротермални калаени жили (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.
Триплит — образец 0587
Триплит — образец 0587, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Triplit’ Hausmann, J. F. L., 1813. Triplit — Handbuch der Mineralogie, Göttingen: 1079—1080 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Шантелуб, Разес, От Виен, Лимузен, Франция.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцката дума τριπλόος (триплос), троен, за цепителността му.

Разпространение: някои известни находища: Канада: Нова Скотия, калаен рудник Ийст Кемптвил; Франция: От Виен, до Шантелуб; Германия: Бавария, Хагендорф; САЩ: Мейн, окръг Оксфорд, Стоунхем (Anthony et al., 2001—2005). Материал за фасетиране известен от Пакистан, Гилгит-Балтистан, Балтистан, Скарду.

Химия

(Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)2(PO4)(F,OH)

Основни елементи: водород (H), кислород (O), флуор (F), магнезий (Mg), фосфор (P), калций (Ca), манган (Mn), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите обикновено са много груби, но могат да имат много неясни форми, до 4 m; обикновено пъпковидни, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {001}, добра; по {010}, средна; по {100}, слаба (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до полумидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 5—5.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.85—3.94 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма. Други: разтворим в киселини.

Оптични свойства

Цвят: кестеняв, червеникавокафяв, червен, розов, кафяво-черен до черен ако е променен; бледо жълто-кафяв до тъмно червеникавокафяв при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до смолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.643—1.703 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.02. Разсейване: средно до силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: отчетлив; жълто-кафяво до червеникавокафяво (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0587 — 0.11 ct, Пакистан, Гилгит-Балтистан (Северна провинция), Балтистан, Скарду, 35.3° с. ш. 75.61667° и. д..


Изглед галерия