Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0168Публикация — идентификатор 0168 [Lucas, J. A. H. 1813]

Lucas, J. A. H.
1813

XIII. Cordierite (f.). (Iolithe (m))

Tableau Méthodique Espèces Minérales, D’Hautel, Paris, 219—222

Публикувана през 1813 в ‘Tableau Méthodique Espèces Minérales’; съдържа оригиналното описание на минерала кордиерит.

външна връзка [PDF]