Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Кордиерит


Селектор за бърза навигация

Кордиерит

Клас: Силикати

В термично метаморфозирали аргилитни седименти и регионално метаморфозирали шисти, гнайси; в мафични магмени скали и гранити (Anthony et al., 2001—2005). Скъпоценният камък носи името иолит.

Оригинално описание: Lucas, J. A. H., 1813. XIII. Cordierite (f.). (Iolithe (m)) — Tableau Méthodique Espèces Minérales, D’Hautel, Paris: 219—222 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Гросер Арбер, Цвийзел, Бавария, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: в чест на Пиер Луи Антоан Кордие, френски минен инженер и геолог.

Разпространение: Австралия; Германия: Бавария, Боденмайс; Индия; Канада: Манитоба; Мадагаскар: южно от Анцирабе; Намибия: около Намиб; Норвегия; Финландия; Шри Ланка; Зимбабве (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Mg2Al4Si5O18

Основни елементи: кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите къси призматични, на резки, до 18 cm, обикновено зърнести до масивни. Срастване: често по {110}, {130}, просто, ламелно, циклично (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: средна по {100}, слаба по {001} и {010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: полумидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 70). Твърдост: 7—7.5 (Arem, 1987: 70). Плътност: 2.56—2.66 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 70).

Оптични свойства

Цвят: син, опушено син, синьо-виолетов; зеленикав, жълтеникавокафяв, сив; безцветен до много бледосин в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 70). Показател на лъчепречупване: 1.542—1.578 — анизотропен [двуосен(+/-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.008—0.012. Разсейване: 0.017 (Arem, 1987: 70). Плеохроизъм: X = бледожълто, зелено; Y = виолетово, синьо-виолетово; Z = бледосиньо (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

7 образци: 0025 — 0.21 ct, Танзания; 0123 — 0.21 ct, Танзания; 0214 — 0.18 ct, Танзания; 0380 — 0.19 ct, Танзания; 0381 — 0.19 ct, Танзания; 0389 — 0.21 ct, Танзания; 0390 — 0.20 ct, Танзания.


Изглед галерия