Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — гнайсРечник — гнайс

честа и широко разпространен тип скала, образувана от регионални метаморфни процеси от предварително съществуващи формации, които първоначално са били или магмени или седиментни скали