Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Полуцит — образец 0023, снимка © НПМ
Полуцит — образец 0023, снимка © НПМ

Полуцитобразец 0023

Произход

Южна Америка
Бразилия
Полуцит — образец 0023, карта на находището
Данни

Тегло: 1.64 ct; размери: 10.65 | 6.16 | 4.76 mm; форма: круша; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Полуцит — образец 0337Полуцит — образец 0414Полуцит — образец 0472

Още информация от ‘Класификация’


В богати на литий гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Рядък като фасетирани образци.