Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Полуцит — образец 0414, снимка © НПМ
Полуцит — образец 0414, снимка © НПМ

Полуцитобразец 0414

Произход

Южна Америка
Бразилия
Полуцит — образец 0414, карта на находището
Данни

Тегло: 0.59 ct; размери: 5.97 | 5.12 | 3.81 mm; форма: овал; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST 47-44’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Полуцит — образец 0337Полуцит — образец 0023Полуцит — образец 0472

Още информация от ‘Класификация’


В богати на литий гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Рядък като фасетирани образци.