Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Андалузит — образец 0033, снимка © НПМ
Андалузит — образец 0033, снимка © НПМ

Андалузитобразец 0033

Произход

Южна Америка
Бразилия
Андалузит — образец 0033, карта на находището
Данни

Тегло: 0.55 ct; размери: 4.84 | 4.76 | 3.43 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмно червеникавооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Други образци
Андалузит — образец 0034

Още информация от ‘Класификация’


Резултат на контактен метаморфизъм на глинести седименти, също така и в регионално метаморфозирали шисти. Рядък в гранити и пегматити (Anthony et al., 2001—2005).