Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Андалузит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Андалузит — образци [изглед галерия]


Резултат на контактен метаморфизъм на глинести седименти, също така и в регионално метаморфозирали шисти. Рядък в гранити и пегматити (Anthony et al., 2001—2005).
Андалузит — образец 0033
0033
Бразилия
Андалузит — образец 0034
0034
Бразилия

Андалузит — образци — 2
страница 1