Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Петшит — образец 0082, снимка © НПМ
Петшит — образец 0082, снимка © НПМ

Петшитобразец 0082

Произход

Източна Африка
Танзания
Петшит — образец 0082, карта на находището
Данни

Тегло: 0.30 ct; размери: 5.07 | 3.15 | 2.18 mm; форма: овал; цвят: светлосин; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.

Други образци
Петшит — образец 0081Петшит — образец 0334Петшит — образец 0335

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност от серията мариалит-мейонит; търговско име за син скаполит от Танзания.