Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Петшит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Петшит — образци [изглед галерия]


Разновидност от серията мариалит-мейонит; търговско име за син скаполит от Танзания.
Петшит — образец 0081
0081
Танзания
Петшит — образец 0082
0082
Танзания
Петшит — образец 0334
0334
Танзания
Петшит — образец 0335
0335
Танзания

Петшит — образци — 4
страница 1