Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Силиманит — образец 0113, снимка © НПМ
Силиманит — образец 0113, снимка © НПМ

Силиманитобразец 0113

Произход

Южна Азия
Индия
Силиманит — образец 0113, карта на находището
Данни

Тегло: 3.74 ct; размери: 10.77 | 8.76 | 5.47 mm; форма: овал; цвят: умерено светложълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка с голям прозорец. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


В метаморфни шисти, гнайси; по-рядко в пегматити (Anthony et al., 2001—2005).