Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хризоберил — образец 0126, снимка © НПМ
Хризоберил — образец 0126, снимка © НПМ

Хризоберилобразец 0126

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Хризоберил — образец 0126, карта на находището
Данни

Тегло: 0.85 ct; размери: 7.88 | 4.57 | 3.07 mm; форма: овал; цвят: умерено светло зеленикавожълт; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; отлична смесен стил шлифовка. Източник: Джефри Дейвис, Jeffery Davies Fine Jewelry & Gemstones.

Други образци
Хризоберил — образец 0011Хризоберил — образец 0607Хризоберил — образец 0667Хризоберил — образец 0509Хризоберил — образец 0514Хризоберил — образец 0166

Още информация от ‘Класификация’


Характерен за някои гранитни пегматити, свързани със слюдени шисти или реакционни зони в ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Най-големият фасетиран образец е овален, 245 каратов, от Шри Ланка (Arem, 1987: 67).