Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия мариалит-мейонит — образец 0195, снимка © НПМ
Серия мариалит-мейонит — образец 0195, снимка © НПМ

Серия мариалит-мейонитобразец 0195

Произход

Източна Африка
Танзания
Серия мариалит-мейонит — образец 0195, карта на находището
Данни

Тегло: 1.11 ct; размери: 8.34 | 6.54 | 3.67 mm; форма: овал; цвят: умерено светло оранжево-жълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец.

Други образци
Серия мариалит-мейонит — образец 0097Серия мариалит-мейонит — образец 0196Серия мариалит-мейонит — образец 0255

Още информация от ‘Класификация’


Серия между мариалит и мейонит. Често използвано име е скаполит.