Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия мариалит-мейонит — образец 0255, снимка © НПМ
Серия мариалит-мейонит — образец 0255, снимка © НПМ

Серия мариалит-мейонитобразец 0255

Произход

Източна Африка
Танзания
Серия мариалит-мейонит — образец 0255, карта на находището
Данни

Тегло: 0.39 ct; размери: 6.11 | 4.02 | 2.82 mm; форма: овал; цвят: светложълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.

Други образци
Серия мариалит-мейонит — образец 0097Серия мариалит-мейонит — образец 0195Серия мариалит-мейонит — образец 0196

Още информация от ‘Класификация’


Серия между мариалит и мейонит. Често използвано име е скаполит.