Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Аметрин — образец 0226, снимка © НПМ
Аметрин — образец 0226, снимка © НПМ

Аметринобразец 0226

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Аметрин — образец 0226, карта на находището
Данни

Тегло: 1.29 ct; размери: 8.49 | 6.74 | 4.56 mm; форма: шестоъгълник; цвят: светло синкавовиолетов; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexaelongatis 2’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Аметрин — образец 0102Аметрин — образец 0128Аметрин — образец 0208Аметрин — образец 0299Аметрин — образец 0397

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на кварца. Кристалите на аметрина се състоят от редуващи се сектори от виолетово и жълто до оранжево оцветяване. Докато виолетовите сектори са от аметист, жълтите или оранжеви сектори не са от цитрин, защото са оцветени от включeния на железни съединения. При нагряване на аметрин виолетовите сектори избледняват, докато жълто-оранжевите запазват цвета си.