Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Аметрин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Аметрин — образци [изглед галерия]


Разновидност на кварца. Кристалите на аметрина се състоят от редуващи се сектори от виолетово и жълто до оранжево оцветяване. Докато виолетовите сектори са от аметист, жълтите или оранжеви сектори не са от цитрин, защото са оцветени от включeния на железни съединения. При нагряване на аметрин виолетовите сектори избледняват, докато жълто-оранжевите запазват цвета си.
Аметрин — образец 0226
0226
Мозамбик
Аметрин — образец 0102
0102
Боливия
Аметрин — образец 0128
0128
Мозамбик
Аметрин — образец 0208
0208
Боливия
Аметрин — образец 0299
0299
Мозамбик
Аметрин — образец 0397
0397
Боливия

Аметрин — образци — 6
страница 1