Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Родолит — образец 0341, снимка © НПМ
Родолит — образец 0341, снимка © НПМ

Родолитобразец 0341

Произход

Източна Африка
Танзания
Родолит — образец 0341, карта на находището
Данни

Тегло: 0.34 ct; размери: 5.00 | 3.12 | 2.07 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло червеникавопурпурен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка.

Други образци
Родолит — образец 0647Родолит — образец 0660Родолит — образец 0308Родолит — образец 0262Родолит — образец 0001Родолит — образец 0653Родолит — образец 0636Родолит — образец 0637Родолит — образец 0731

Още информация от ‘Класификация’


В момента името се използва за всеки розов гранат от серията пироп-алмандин.