Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Родолит — образец 0647, снимка © НПМ
Родолит — образец 0647, снимка © НПМ

Родолитобразец 0647

Произход

Източна Африка
без точно находище
Родолит — образец 0647, карта на находището
Данни

Тегло: 0.28 ct; размери: 5.00 | 2.88 | 2.04 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено пурпурен; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Octangulum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Родолит — образец 0660Родолит — образец 0308Родолит — образец 0341Родолит — образец 0262Родолит — образец 0001Родолит — образец 0653Родолит — образец 0636Родолит — образец 0637Родолит — образец 0731

Още информация от ‘Класификация’


В момента името се използва за всеки розов гранат от серията пироп-алмандин.