Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Амблигонит — образец 0435, снимка © НПМ
Амблигонит — образец 0435, снимка © НПМ

Амблигонитобразец 0435

Произход

Южна Америка
Бразилия
Амблигонит — образец 0435, карта на находището
Данни

Тегло: 0.23 ct; размери: 4.02 | 3.52 | 2.66 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено светлозелен; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Амблигонит — образец 0479

Още информация от ‘Класификация’


Рядък акцесорен минерал в зонирани гранитни пегматити; във високотемпературни калаени жили (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки.