Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Амблигонит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Амблигонит — образци [изглед галерия]


Рядък акцесорен минерал в зонирани гранитни пегматити; във високотемпературни калаени жили (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки.
Амблигонит — образец 0479
0479
Бразилия
Амблигонит — образец 0435
0435
Бразилия

Амблигонит — образци — 2
страница 1