Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серендибит — образец 0437, снимка © НПМ
Серендибит — образец 0437, снимка © НПМ

Серендибитобразец 0437

Произход

Югоизточна Азия
Мианмар, Мандалай, Могок, 22.930097° с. ш. 96.515206° и. д.
Серендибит — образец 0437, карта на находището
Данни

Тегло: 0.58 ct; размери: 6.65 | 3.86 | 2.24 mm; форма: правоъгълник; цвят: тъмно много наситено зеленикаво син; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; шлифовка стил радиант.

Други образци
Серендибит — образец 0438

Още информация от ‘Класификация’


В скарни, засегнати от метасоматизъм на бора, по протежение на контакта между карбонатни скали и гранит (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.