Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Везувианит — образец 0486, снимка © НПМ
Везувианит — образец 0486, снимка © НПМ

Везувианитобразец 0486

Произход

Източна Африка
Танзания
Везувианит — образец 0486, карта на находището
Данни

Тегло: 1.45 ct; размери: 8.08 | 6.05 | 4.20 mm; форма: овал; цвят: тъмно жълтеникавозелен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


В скарни, образувани по време на контактен или регионален метаморфизъм на варовици; в мафични и ултрамафични скали и серпентинити; рядко в алкални магмени скали (Anthony et al., 2001—2005).