Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Кобалтов смитсонит — образец 0543, снимка © НПМ
Кобалтов смитсонит — образец 0543, снимка © НПМ

Кобалтов смитсонитобразец 0543

Произход

Централна Америка
Мексико
Кобалтов смитсонит — образец 0543, карта на находището
Данни

Тегло: 0.73 ct; размери: 6.00 | 5.09 | 3.42 mm; форма: овал; цвят: светло наситено пурпурно червен; наситен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Кобалтов смитсонит — образец 0039Кобалтов смитсонит — образец 0297Кобалтов смитсонит — образец 0298

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на смитсонита, съдържаща кобалт, оригинално описана от Санта Розалия (Ел Болео), Южна Долна Калифорния, Мексико.