Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Кобалтов смитсонит


Селектор за бърза навигация

Кобалтов смитсонит

Разновидност на смитсонита, съдържаща кобалт, оригинално описана от Санта Розалия (Ел Болео), Южна Долна Калифорния, Мексико.


Материал от ‘Хранилище’

4 образци: 0039 — 1.28 ct, Мексико; 0297 — 2.27 ct, Мексико; 0298 — 2.23 ct, Мексико; 0543 — 0.73 ct, Мексико.


Изглед галерия