Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Триплит — образец 0587, снимка © НПМ
Триплит — образец 0587, снимка © НПМ

Триплитобразец 0587

Произход

Южна Азия
Пакистан, Гилгит-Балтистан (Северна провинция), Балтистан, Скарду, 35.3° с. ш. 75.61667° и. д.
Триплит — образец 0587, карта на находището
Данни

Тегло: 0.11 ct; размери: 3.07 | 2.98 | 1.82 mm; форма: възглавница триъгълник; цвят: умерено светло оранжево-червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Главен първичен фосфат или заместващ по-ранните видове, в сложни зонирани гранитни пегматити; в хидротермални калаени жили (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.